IV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie.

 

Podczas ostatniej sesji, 30 grudnia 2014r. radni podjęli m.in. uchwały dotyczące dofinansowania edukacji najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

 

Pierwsza dotyczy udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu, w formie dotacji docelowej z przeznaczeniem na:
1. dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie gminy Żukowo w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach w ramach Lokalnego Programu wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim w roku szkolnym 2014/2015 na kwotę 5290 zł
2. dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie gminy Żukowo w obozie letnim w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim na kwotę 5750 zł.

 

Powiat kartuski realizował systemowy projekt „Zdolni z Pomorza”, którego celem było wsparcie rozwoju uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Projekt m. in. umożliwiał wybitnej młodzieży udział w trakcie roku szkolnego w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych oraz uczestnictwo w kampusie wakacyjnym, łączącym naukę z wypoczynkiem, kulturą i zajęciami sportowymi. Przyjęty przez powiat kartuski Lokalny Program Wspierania Uzdolnień jest kontynuacją programu, o którym mowa wyżej, a w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów zamieszkali w gminie Żukowo.

 

Pomoc finansowa, dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa 23 uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w zajęciach w zakresie: matematyki, fizyki i informatyki w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim w roku szkolnym 2014/2015 stanowić będzie kontynuację. Koszt uczestnictwa w rozwijających zajęciach dla 1 ucznia wyniesie 230 zł.

 

Pomoc finansowa, dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa 23 uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w obozie letnim, co umożliwi młodzieży uczestnictwo w ciekawym poznawczo, aktywnym wypoczynku, niezależnie od jej statusu materialnego. Termin obozu lipiec/sierpień 2015. Koszt pobytu 1 uczestnika wyniesie 450 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 250,00 zł na ucznia.

 

Druga natomiast ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi uczęszczającymi do żłobków oraz klubów dziecięcych. W celu zapewnienia dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych przez Gminę Żukowo w roku 2015:

1. dla podmiotów prowadzących żłobki – 150 zł miesięcznie na każde dziecko
2. dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce – 75 zł miesięcznie na każde dziecko Do żłobków oraz klubów dziecięcych uczęszczają dzieci w wieku do 3 lat oraz w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do lat 4.

 

Na ostatniej w tym roku Sesji Rady Miejskiej, Pan Roman Pionkowski prezes zarządu PSE Inwestycje, przedstawił Radnym Rady Miejskiej, propozycje lokalizacji planowanej, w miejscowości Przyjaźń, stacji elektroenergetycznej. Wśród 7 zaprezentowanych wariantów, zaproponowano również dwa, które znajdują się na terenach leśnych, oddalonych od zabudowy mieszkaniowej. Jednakże jak zaznaczył Pan Roman Pionkowski, ostateczna lokalizacja stacji na terenach należących do Lasów Państwowych, uzależniona jest od negocjacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku.

 

Pan Burmistrz Wojciech Kankowski przekazał również informację o planowanym spotkaniu sołeckim, gdzie zostanie przedstawiona ww. prezentacja. Na spotkaniu obecni będą również przedstawiciele PSE Inwestycje, którzy na bieżąco udzielać będą informacji w sprawie planowanej budowy linii 400 kV oraz stacji 400/110kV.
Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2015r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Przyjaźni.

 

Nasz radny Jacek Fopke jako przewodniczący Komisji Budżetowej na sesji przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w 2014r. oraz zaprezentował opinie Komisji w przedmiocie dwóch uchwał.

 

Wspólnie z Panem Sołtysem Gerardem Barsowskim Jacek Fopke omówił z wiceburmistrzem Panem Tomaszem Szymkowiakiem temat ulepszenia odśnieżania poboczy przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Jak informuje radny na facebook’u, w najbliższym czasie dojdzie do określenia zakresu współpracy ww. stron dla poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców korzystających z przedmiotowych dróg.

 

źródło:
– zukowo.pl/Mirosław Burak
– facebook/Jacek Fopke

 

 

IV-sesja-2

 

IV-sesja-3

 

IV-sesja-4

 

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.