Inwestycje Gminy Żukowo w Chwaszczynie w 2016 r. i plany na rok 2017

Na spotkaniu mieszkańców Chwaszczyna, które odbyło się w dniu 1 lutego 2017r. Burmistrz Gminy Żukowo przedłożył wykaz inwestycji Gminy Żukowo w miejscowości Chwaszczyno w 2016 r. oraz inwestycje planowane w 2017 r.

Budżet Gminy Żukowo w 2016 r. wyniósł po stronie wydatków ok 146,2 mln zł, z tego przeznaczono na inwestycje gminne ok 20,8 mln zł.

Na miejscowość Chwaszczyno wyasygnowano w 2016 r., łącznie 1,7 mln zł na inwestycje, prace budowlane, remontowe/projektowe.

Gmina Żukowo dodatkowo przekazała w 2016 r., w ramach funduszu sołeckiego do zadysponowania przez mieszkańców miejscowości Chwaszczyno – 151 329 zł.

Poniżej wyszczególniono inwestycje/remonty/roboty budowlane/prace projektowe, które zostały wykonane w 2016 r w miejscowości Chwaszczyno:

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na ulicy Nałkowskiej (dł. 141 mb i szer. 5 mb) i Żeromskiego (dł. 163,60 mb i szer. 5,5 mb) – koszt inwestycji 211 894
2. Dostawa i montaż urządzeń (dodatkowo wykonanie ogrodzenia modułowego wraz z bramą i dwiema furtkami, ławkami, śmietnikami i tablicą regulaminową) na plac zabaw na terenie działki 100/4 przy ul. Polna/Dąbrówki – koszt inwestycji 43 947
3. Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Krasickiego o dł. 314 mb – koszt inwestycji 34 335
4. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i koszy gabionowych na terenie rekreacyjnym dz. nr 815/2 przy ul. Gdyńskiej – 20 528
5. Zamontowano progi zwalniające na następujących drogach – koszt inwestycji 23 993 zł :
– ul. Szafirowa
– ul. Kaszubska Droga
– ul. Sobiesława I
– ul. Rewerenda
– ul. Derdowskiego
– ul. Mickiewicza
– ul. Wąska
6. Dokumentacja dla zadania pod nazwą „Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej kolei Metropolitalnej”. W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 65 000 zł.
7. Wycinka drzew, samosiewek i gałęzi drzew – koszt 13 527
8. Remont i czyszczenie wiat przystankowych – koszt 12 211
9. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa w tym remonty, sprzątanie, oznakowanie, równanie i profilowanie – koszt 272 469 zł:
10. Wykonanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Węglowej-Oliwskiej – koszt 3 019
11. Remont dwóch studni chłonnych w działce drogowej nr 213 – koszt 11 834
12. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie sołectwa – koszt 10 840
13. Wywóz nieczystości płynnych ze studni chłonnych – koszt 51 740
14. Konserwacja, oczyszczenie rurociągu deszczowego w ul. Sambora I – koszt 2 570
15. Remont studni rewizyjnej na kolektorze deszczowym zlokalizowanym w ulicy Wiejskiej – koszt 2 936
16. Montaż ławek i koszy śmietnikowych na terenie sołectwa – koszt 1 092
17. Remont kraty na studni burzowej ul. Mickiewicza – koszt 749
18. Wykonanie dwóch odwiertów geologicznych w lokalizacjach: ul. Kaszubska Droga dz. 847, ul. Starochwaszczyńska dz. 213, w celu spr. warunków gruntowych dla lokalizacji studni chłonnych – koszt 738
19. Czyszczenie kostki brukowej z zarośniętej trawy, teren obelisku – koszt 206
20. Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach projektu budowy oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Sambora I – koszt 540
21. Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz sporządzenia wniosku o wydanie celu publicznego na zadanie związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rewerenda – koszt 1 273
21. Przełożenie 120 szt. płyt Yomb na ul. Sobiesława I – koszt 12 959

23. Utwardzenia dróg płytami Yomb:
ul. Kawelska – 501 szt. (w tym 398 szt. darowizna) – koszt 35 371
ul. Spokojna – 716 szt., (w tym 616 szt. darowizna) – koszt 50 550
ul. Sobiesława I – 600 szt. – koszt 36 293
ul. Polna – 200 szt. – koszt 14 120
ul. Kuppera – 345 szt., (w tym 45 szt. Darowizna) – koszt 24 357
ul. Wąska – 550 szt. – koszt 38 831
ul. ul. Kaszubska Droga – 500 szt. – koszt 35 301
ul. Szafirowa – 900 szt., (w tym 600 szt. Darowizna) – koszt 66 110
ul. Rewerenda – 540 szt. – koszt 38 125

Łącznie ułożono 4 852 szt. płyt za ponad 339 tys. zł (zakup + ułożenie + darowizny)

24. Kruszywo łamane wbudowane w ulicach (tłuczeń, gruzobeton):
ul. Akacjowa – 72 tony
ul. Abrahama – 36 ton
ul. Gałczyńskiego – 56 ton
ul. Kaszubska Droga – 72 tony
ul. Kawelska – 1 tona
ul. Leśna – 100 ton
ul. Mickiewicza – 40 ton
ul. Ogrodowa – 16 ton
ul. Podleśna – 18 ton
ul. Przemysława – 60 ton
ul. Rewerenda – 98 ton
ul. Sambora – 78 ton
ul. Sobiesłąwa I – 42 tony
ul. Swiętobora -18 ton
ul. Tuchomska – 162 tony
ul. Tuwima – 90 ton
ul. Żeromskiego – 25 ton

Razem 984 tony – koszt całości zadania 70 273 zł

24. Zadania z zakresu oświetlenia drogowego:
ul. Kaszubska Droga – koszt 14 535
ul. Sobiesłąwa I – koszt 14 535
ul. Rewerenda – koszt 13 920
ul. Leśmiana – koszt 13 920
ul. Tuchomska – koszt 17 938
ul. Kuppera – koszt 13 505
ul. Norwida – koszt 11 832
ul. Prusa – 1 783
– projekt oświetlenia ul. Leśnej – 6 500 zł, w tym fundusz sołecki 4 000

25. Zakupiono grunty prywatne dla realizacji infrastruktury:
– dz 572 – 6 500
– ul. Szafirowa i boczne (decyzja ZRID) – 815 512

26. Zaplanowane inwestycje, które mają być wykonane w 2017 r:

– Budowa ulicy Mickiewicza na odcinku 500 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i modernizacją sieci wodociągowej. Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1 050 000 zł oraz insp. nadz. inwestorskiego na kwotę 18 450 zł. Wykonanie prac planuje się do końca maja 2017r. Ponadto zostaną poniesione koszty związane z wykonaniem małej architektury na wykonanej ulicy.
– Budowa ulicy Sienkiewicza – planuje się wykonać całą ulicę (odcinek ok. 350 mb) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Planowane wykonanie robót budowlanych w drugiej połowie roku.
– Modernizacja ulicy Tuchomskiej – na odcinku ok 200 mb (szerokość 5,5 mb).
– Rozbudowa świetlicy przy OSP Chwaszczyno – rozpoczęła się procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, planowany termin wykonania zadania do końca listopada 2017r. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 2 681 374,11
– Rozpoczęcie zadania pod nazwą „Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej kolei Metropolitalnej” – koszt projektu to 615 000 zł. W ramach tego węzła zostanie wykonane połączenie PKM w Rębiechowie z ulicą Mickiewicza w Chwaszczynie.
– Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej – planuje się wydatek na poziomie ok. 700 000
– Opracowywany jest wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Żeromskiego, Asnyka, Jana Pawła II, budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Polnej oraz stacji podnoszenia ciśnienia wody na ujęciu wody w Chwaszczynie. Złożenie wniosku do końca lutego 2017 r.

Ponadto planuje się kontynuację dotychczasowej polityki utwardzania głównych ciągów komunikacyjnych. Rozdział płyt na poszczególne ulice nastąpi w miesiącu kwietniu, po zakończeniu akcji zima i podliczeniu zaoszczędzonych z niej pieniędzy oraz weryfikacji z przeznaczonymi na ten cel środkami z funduszu sołeckiego.

 

PODSUMOWANIE WYDATKÓW NA TERENIE MIEJSOWOŚCI CHWASZCZYNO

1) inwestycje/prace budowlane i remontowe – ok. 696 500
2) kruszywo łamane wbudowane w ulicach (tłuczeń, gruzobeton) – ok. 70 273
3) zakup i ułożenie 4 852 szt. płyt yomb – ok. 339 000
4) wykonanie prac projektowych – ok. 66 200
5) na zakup gruntów pod infrastrukturę – ok. 822 000

ŁĄCZNIE WYASYGNOWANO Z BUDŻETU GMINY ŻUKOWO
NA TEREN MIEJSCOWOŚCI CHWASZCZYNO
BLISKO 2 000 000 ZŁOTYCH

 

źródło: radasolecka.pl

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.