Gmina Żukowo złożyła pięć projektów o dofinansowanie unijne

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 złożonych zostało pięć projektów. Dotyczą one między innymi rewitalizacji Starego Centrum Żukowa, budowy węzłów integracyjnych czy modernizacji energetycznej 4 budynków szkolnych.

Poniżej opis złożonych projektów:

 

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

06. Integracja

06.02. Usługi Społeczne

06.02.01. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie”

Wniosek złożono: 16.02.2017 r.

Wartość projektu: 522 180,00

Wnioskowane dofinansowanie: 443 853,00

Opis projektu:

Projekt zakłada organizację i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób potrzebujących poprzez powołanie i funkcjonowanie Centrum Aktywności Rodzin, a w nim klubów aktywności oraz mobilnych usług opiekuńczych. Centrum Aktywności Rodzin będzie ośrodkiem dziennej opieki, w której będą odbywać się zajęcia grupowe i indywidualne w postaci różnego rodzaju terapii. Działania w projekcie skierowane będą głównie do osób nieporadnych życiowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także osób w podeszłym wieku – osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne, poprzez objęcie ich usługami specjalistycznymi, społecznymi. Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni, jako wsparcie towarzyszące.

 

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

08. Konwersja

08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne

08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa”

Wniosek złożono: 16.02.2017 r.

Wartość projektu: 11 446 347,90

Wnioskowane dofinansowanie: 6 551 412,00

Opis projektu:

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego spichlerza wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Zagospodarowanie przestrzeni przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólnoparkową wraz z towarzyszącą architekturą.

3. Modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie wraz z infrastruktura towarzyszącą.

Realizacja projektu ma na celu utworzenie miejsca, którym będą świadczone usługi społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Kolejnym celem jest udostępnienie dla mieszkańców na potrzeby rekreacyjne zrewitalizowanych terenów zielonych w centrum miasta. Ostatnim celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa poprzez wyeksponowanie zabytków, co zostanie osiągnięte dzięki modernizacją infrastruktury około drogowej.

 

III. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

09. Mobilność

09.01. Transport miejski

09.01.01. Transport miejski – Mechanizm ZIT

Tytuł projektu: „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z tarasami dojazdowymi”

Wniosek złożono: 16.02.2017 r.

Wartość projektu: 16 084 797,64

Wnioskowane dofinansowanie: 11 621 266,29

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa węzła integracyjnego dla transportu kolejowego i drogowego w Żukowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą, m.in. oświetlone parkingi samochodowe i rowerowe, miejsca postojowe, monitoring miejski, ciągi rowerowe i piesze wraz z elementami małej infrastruktury. Realizacja projektu ma na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do możliwości jakie daje transport publiczny i pełne ich wykorzystanie.

 

IV. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

09. Mobilność

09.01. Transport miejski

09.01.01. Transport miejski – Mechanizm ZIT

Tytuł projektu: „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”

Wniosek złożono: 16.02.2017 r.

Wartość całkowita projektu: 41 986 982,65

Wartość zadań Gminy Żukowo: 30 610 951,65

Wnioskowane dofinansowanie: 26 019 308,90

Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę/przebudowę inf. komunikacyjnej służącej usprawnieniu uprawnieniu węzłów Rębiechowo i Osowa. Węzeł leży na granicy gmin Miasta Gdańsk i Żukowo. Przy przystanku PKM Rębiechowo Miasto Gdańsk wykona parking na 387 miejsc, stojaki rowerowe oraz monitoring. Gmina Żukowo jako partner projektu wybuduje drogi dojazdowe dla transportu indywidualnego i zbiorowego zapewniające bezpośredni dojazd do węzła (ul. Akacjowa ok. 750 m, ul. Słoneczna ok. 2400m, ul. Bysewska ok. 800m) oraz drogi rowerowe z Banina, Pępowa, Chwaszczyna, Leźna, Lniska (ok.26km). Przeprowadzone zostaną kampanie informacyjno-edukacyjne, spotkanie z mieszkańcami promujące transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

 

V. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

10. Energia

10.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT

10.01.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Żukowo”

Wniosek złożono: 16.02.2017 r.

Wartość projektu: 6 359 483,43

Wnioskowane dofinansowanie: 5 504 560,89

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żukowo (powiat kartuski). Budynki, w których planowane są prace termo modernizacyjne to:

1. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie,

2. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie,

3. Szkoła Podstawowa w Pępowie,

4. Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii oraz znaczny spadek zapotrzebowania na energię. Jednocześnie projekt zakłada znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Beata Bujnowska-Kowalska
Informacja prasowa
Gmina Żukowo

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.