Gmina Żukowo wprowadza „Bon Opiekuńczy” dla rodzin z małymi dziećmi.

Jeśli jesteś rodzicem lub sprawujesz faktyczną opiekę nad dzieckiem do lat 3 i spełniasz odpowiednie warunki to będziesz mógł uzyskać świadczenie 100 lub 200 zł miesięcznie.

 

Na ostatniej sesji (13.12.2016r.) Rady Miejskiej w Żukowie radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, spełniającym następujące łączne warunki:

 1. korzystają z usług żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisanego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żukowo,
 2. korzystają z usług klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisanego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żukowo,
 3. zamieszkują z dzieckiem na terenie Gminy Żukowo,
 4. są zatrudnieni i czynnie wykonują pracę zawodową lub wykonują inną pracę zarobkową, co oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uchwała też umożliwia korzystanie ze świadczenia jeżeli jeden z rodziców / opiekunów nie jest zatrudniony i nie wykonuje czynnie pracy zawodowej lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej z powodu:

 1. ciężkiej choroby lub niepełnosprawności,
 2. kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 3. odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową organizowanych przez urząd pracy lub inne podmioty,
 4. przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

Dodatkowo świadczenie przysługuje jeżeli oboje rodzice / opiekunowie nie są zatrudnieni i nie wykonują czynnej pracy zawodowej lub innej pracy zarobkowej z powodu:

 1. ciężkiej choroby lub niepełnosprawności,
 2. kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 3. odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową organizowanych przez urząd pracy lub inne podmiot

Świadczenie przysługuje również osobie samotnie wychowującej dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kwota miesięczna wypłacana jest w zależności od tego czy dziecko uczęszcza do żłobka, czy np. klubu dziecięcego:

 • 200 zł na każde uprawnione dziecko uczęszczające do żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisanego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żukowo. Nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad dzieckiem wynikający z umowy zawartej z podmiotem prowadzącym tę placówkę.
 • 100 zł na każde uprawnione dziecko, korzystające z usług klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisanego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Żukowo.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują na wniosek rodzica, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek oraz dokumenty:

 1. umowę zawartą z podmiotami prowadzącymi w/w placówki,
 2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców i wykonywanie czynnej pracy zawodowej lub wykonywanie przez nich innej pracy zarobkowej,
 3. dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka,
 4. inne dokumenty i oświadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny, niezbędne do przyznania prawa do świadczenia.

Uchwała wprowadzająca „Bon Opiekuńczy” wejdzie w życie dwa tygodnie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Więcej szczegółów oraz wzór wniosku można przeczytać w projekcie uchwały znajdującej się na stronie bip żukowskiego magistratu: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.