Forma tekstowa przebiegu posiedzenia V Sesji Rady Miasta Żukowo w dniu 30.01.2015r. w części dotyczącej punktu 12 porządku obrad. – „Sprawa żwirowni”

 

Przebieg posiedzenia V Sesji Rady Miasta Żukowo w dniu 30.01.2015r. w części dotyczącej punktu 12 porządku obrad – w formie pisemnej. Nie zawiera wyrażeń takich jak mhm, yyy, itp. (wyrażających zamyślenie, zwlekanie z odpowiedzią) oraz poprawek stylistycznych.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke: Punkt 12 projekt uchwały nr NR V/32/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom, w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Leśnej. Poproszę Pana Burmistrza o informację.

 

Burmistrz Wojciech Kankowski: Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Szanowni Państwo, plan ma objąć obszar tuż za miejscowością Tuchom w stronę Chwaszczyna, graniczy z drogą krajową nr 20 i jest to jakby potencjalny obszar inwestycyjny dla przedsiębiorstwa Polgravel jest Pan Prezes, także w razie szczegółowych pytań to myślę, że można wykorzystać tę obecność. W myśl prawa  koszty wykonania tej  pracy tego planu obciążają przedsiębiorstwo.  Na pewno  inwestycja ta na Chwaszczynie  w części Chwaszczyna ulica Leśna, Podleśna i te okoliczne będzie w jakiś sposób ograniczać działalność przedsiębiorstwa stąd spotykaliśmy się i z Panem Prezesem i nawet z generalną dyrekcją ze strony tutaj samorządu w jakiś sposób chcemy pomóc zrekompensować ewentualne niedogodności. Jest to oczywiście teren Skarbu Państwa. Państwo przedłożyli odpowiednie porozumienie, które  zostało w grudniu zawarte pomiędzy Skarbem Państwa, konkretnie Ministerstwem Ochrony Środowiska dotyczącym tego obszaru, a więc opracowanie dokumentacji (sprostowanie Burmistrza) opracowanie planu zagospodarowania jest jak najbardziej zasadne I dla Państwa z Tuchomia i Chwaszczyna  jest jeszcze jedna deklaracja jakby tutaj z mojej strony, że wiemy doskonale, że nam zależy, aby móc rozwiązać problem braku chodnika i przy projektowaniu tego planu myślę, że będzie można  wyznaczyć, czy wskazać jakiś obszar, w którym mógłby to zadanie  przyjąć. Także oprócz interesu przedsiębiorstwa chcemy żeby w tym przynajmniej zakresie w którym będzie opracowany był wzięty również pod uwagę interes uczestników ruchu pieszego czy rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący: Dziękujemy Panu Burmistrzowi, poproszę Przewodniczącego Komisji Środowiskowej Pana Pawła Korenia o opinię Komisji.

 

Paweł Koreń – Radny z Banina: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Radni, Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała  ten wycinek terenu pod żwirownię, natomiast stoimy na stanowisku, że już wszyscy chyba wiedzą, że działka która obejmuje 50 h lasu będzie przez nas chroniona jako użytek powiedzmy sobie dla mieszkańców ekologiczny. Dziękuję. Pozytywnie.

 

Przewodniczący: Dziękuję uprzejmie, czy są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych. Proszę bardzo Pan Radny Stanisław Groth proszę bardzo.

 

Stanisław Groth – Radny z Tuchomia: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, zaproszeni Goście, jeśli idzie tutaj o tą uchwałę to mam to mamy przystąpić do zmiany planu na wyrobisko żwiru w miejscowości Tuchom, na granicy Chwaszczyna, mnie się wydaje, że jak gdyby taka koncepcja była obrana, że my idziemy w kierunku Barniewic, w kierunku Rębiechowa i takie były ustalenia. Przyzwolenie w tym miejscu, zrobienie terenu po księżycowego, bo tak to trzeba nazwać, bo wiemy jak wyglądają urobki żwiru, które w tej chwili są tam wykonywane – no to ten teren nie wygląda za ciekawie, tym bardziej, że to jest to blisko ulicy Gdyńskiej. Widok niesamowity. Żwirownia przy ulicy Gdyńskiej bliziutko. Mówienie, że będzie możliwość przy planie, jak gdyby zaprojektowanie chodnika, mnie się wydaje,  to nie dorozwiązuje sprawy, ja bym tutaj po prostu było spotkanie z radą sołecką, ja po prostu w tym nie uczestniczyłem bo byłem w tej chwili w tym okresie w szpitalu, ale rozmawiałem z mieszkańcami i naprawdę niezadowolenie jest duże, że w tym miejscu ma być żwirownia, bo tak to trzeba nazwać, ten grunt nigdy nie wróci do punktu do tego jak w tej chwili, bo  tu jest las, to jest serce miejscowości, a my przyzwolimy zrobienie w tym żwirowni. Nie wiem, czy tak powinno być. Ja po prostu stawiam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały i naprawdę trzeba zrobić zebranie wiejskie w Tuchomiu i niech mieszkańcy się wypowiedzą. To spotkanie było tylko z radą, ja rozumiem to tutaj jak gdyby rada sołecka (niezrozumiałe) jest odzwierciedleniem woli mieszkańców, ale mieszkańcy,z tymi co ja rozmawiam co się o tym dowiedzieli, to mówią „no słuchajcie czy żeście na głowę upadli!”. To jest moje zdanie i składam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały do momentu konsultacji z mieszkańcami Tuchomia, no i Chwaszczyna też, bo jest po prostu na granicy Chwaszczyna i Tuchomia. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący: rozumiem, że to jest wniosek formalny, tak ? Do Burmistrza?

 

Burmistrz: Panie Przewodniczący, wysoka Rado, chciałbym tylko sprostować pewną informację przekazaną przez Radnego Stanisława Grotha. Otóż spotkanie z Radą Sołecką Tuchomia była i przedsiębiorstwo wnioskowało, czy próbowało zasięgnąć opinii co do możliwości eksploatacji działki, która jest rzeczywiście przy ulicy, to jest ta długa tuż za szkołą z tyłu i tu była jednoznaczna negatywna opinia Rady Sołeckiej, jakby opierający się o wcześniejsze, również sprzeciwy mieszkańców i ta uchwała absolutnie nie przewiduje prac planistycznych w tym obszarze, także, żeby była sprawa jasna, to nie jest ten obszar, który jest w sercu miejscowości Tuchom Panie Radny, to jest ta na pograniczu jednej i drugiej miejscowości, a druga, czy kolejna sprawa, to w uzasadnieniu, no ja musze i to przywołuję mamy informację jak Skarb Państwa Ministerstwo Środowiska stawia sprawę, to są udokumentowane źródła, my jesteśmy na etapie przystąpienia, nie jest tutaj etap uchwalania i myślę, że wszelkie uwagi, wszelkie wątpliwości zarówno mieszkańcy, jako zebranie wiejskie będą mogli wyrazić, bo będzie przecież niedługo okres sprawozdawczo – wyborczy, rady sołeckie już wybrane, też Radni będą mogli w pełnym też wymiarze brać udział w tej procedurze planistycznej, ale wniosek padł.

 

Przewodniczący: Czy Pan Radny podtrzymuje po tych wyjaśnieniach?

 

Stanisław  Groth: Tak.

 

Przewodniczący: Jeżeli Pan Radny podtrzymuje to przystąpimy do głosowania nad wnioskiem Pana Radnego Stanisław Groth, jego wniosek polega na wycofaniu punktu z programu obrad, o przeniesienie, wycofanie i przeniesienie.

 

Stanisław Groth: Panie przewodniczący, jest tutaj zapytanie ja bym proponował zrobić przerwę, 5 minut, żeby temat przedyskutować na spokojnie.

 

Przewodniczący: Przychylam się, zarządzam 5-cio minutową przerwę, dziękuję.

 

Obrady wznowiono po  przerwie.

 

Przewodniczący: Jest przedstawiciel firmy Polgravel, Pan Prezes, czy chciałby jeszcze zabrać głos w tym momencie? Proszę bardzo.

 

Wiceprezes firmy Polgravel: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Ja, łatwiej mi będzie jeżeli będą padały pytania,  łatwiej mi będzie odpowiadać jeżeli będą padały pytania, bo ja mogę mówić nie no  na temat, natomiast kwestie istotne, jeżeli są pytania na które chętnie odpowiem. Mogę powiedzieć tylko, że ta inwestycja, ta uchwała to jest pierwszy krok, natomiast jakiej wielkości w jakim zakresie będzie ta inwestycja realizowana zależy jeszcze od wielu czynników niezależnych od nas. Z uwagi na to żeby rozpocząć jakąkolwiek eksploatację musi być spełnionych cały szereg warunków, które główne będą te warunki zawarte będą w raporcie o wpływie na środowisko i dopiero od tej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych możemy mówić o zakresie inwestycji. W tej chwili jest to tylko chęć przystąpienia do tej inwestycji i ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno będą trzeba będzie zostawić filary ochronne zarówno od ulicy Gdyńskiej jak i od ulicy Leśnej i od zabudowań, które są na ulicy Leśnej i na, ponieważ proces rozpoczęcia eksploatacji jest długi i to będzie mniej więcej ok. 3, 4 lat, trudno mi powiedzieć jak się zmienią przepisy. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że na pewno od ulicy Gdyńskiej czyli od krajowej 20 musi być filar zostawiony 60 m. i na pewno od ulicy Leśnej musi być filar zostawiony 100 m. Tyle, tyle na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli będą jakieś zmiany przepisów to my będziemy musieli się dostosować. Natomiast na pewno będziemy musieli się dostosować do warunków określonych przez  DROŚ po sporządzeniu przez nas raportu o wpływie na środowisko. Proszę o pytania.

 

Przewodniczący: Proszę bardzo, proszę o pytania do Pana Prezesa. Proszę bardzo Pan Stanisław, Pan Radny Stanisław Groth

 

Stanisław Groth: Panie Prezesie ja mam pytanie, bo ustalenia były, nie wiem, czy Pan wtedy jeszcze Prezesem był, bardzo burzliwe i dyskusje były naprawdę mocno postawione przez mieszkańców Tuchomia i nie tylko, to były lata 90-te i tam były tak jak gdyby uzgodnienie, że tak mieszkańcy nie są przeciwni inwestowaniu firmy Polgravel w urobek żwiru, tylko było, nie wiem czy Pan był Prezesem , czy się powtarzam,  że idziecie z Borowca w kierunku Banina i Rębiechowa i na to mieszkańcy Chwaszczyna i Tuchomia, jak gdyby myśmy się na to zgodzili. To była długa walka, aż o Ministerstwo Ochrony Środowiska w Warszawie ta sprawa się oparła. I taka była decyzja. A teraz, w zeszłym roku, w drugiej połowie końcówki roku, też był jak gdyby zamiar pozyskać grunty w kierunku Barniewic. Odstąpiono od tego bo był protest mieszkańców Banina i Rębiechowa i to duży był. Teraz próbujemy, a może się uda w Tuchomiu tutaj przy głównej trasie przelotowej, gdzie mieszkańcy mieszkają, wiemy co to jest, ja tam w pobliżu nie mieszkam, ale wiem, jak, co to jest żwirowania, co to jest urobek żwiru. W tej chwili jeszcze cały czas mieszkańcy mówią, ograniczacie te hałasy nie hałasy, ale to jest słychać w godzinach wieczornych, że coś się tam robi, że jest głośno, i my teraz chcemy przy głównej trasie, drodze krajowej zrobić taki teren po księżycowy. Po prostu na to no, ja nie wiem, ja tutaj, złożyłem wniosek o przełożenie tego projektu uchwały. Mamy teraz cały cykl zebrań sprawozdawczo – wyborczych, niech się mieszkańcy wypowiedzą, bo są głosy, że nie chcą takiego czegoś w tym miejscu. Nie wiem, może większość zdecyduje, że tak. Niech tam Polgravel sobie robi urobisko, ale na dzień dzisiejszy po prostu mówię to co mówię, a mówię bo mieszkańcy, dzwonią przychodzą i mówią, słuchaj trzeba zablokować tą inwestycję, jeśli chodzi o żwirownię w tym miejscu. Bo jak przystąpimy dzisiaj do zmiany planu to już machina ruszyła. A mnie się wydaje, te 2 miesiące możemy poczekać, niech się mieszkańcy wypowiedzą i po prostu spółka będzie miała spokój i my jako Rada będziemy mieli spokój i będziemy wszyscy zadowoleni. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący: Czy ktoś z państwa radnych? Pan Mirek, Pan Radny Mirek Nowak.

Mirosław Nowak Radny z Chwaszczyna: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, otóż Rada Sołecka Chwaszczyna, zbierała podpisy, zbiera podpisy pod wnioskiem o konsultacje społeczne. Myśmy nie zdążyli i jeszcze tego zrobić z różnych przyczyn, ale dzisiej o tym mówię, aby może faktycznie, tak ważne tematy strategiczne, trudne jednak poddać publicznej dyskusji i tak jak sugeruje Radny Stanisław Groth, ja staję na stanowisku, aby na najbliższych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych które się odbędą w Tuchomiu i w Chwaszczynie jednak przedyskutować ten temat. Sugeruję, aby firma Polgravel profesjonalnie przygotowała się do tej dyskusji publicznej, sugeruję zrobić tutaj prezentację multimedialną i przedstawić mieszkańcom w formie graficznej, opisowej, to co chcecie robić i czy w jakim kierunku chcecie pójść jeśli chodzi o inwestycję. Dziękuję.

 

Przewodniczący: Poproszę Pana Radnego Pawła Korenia.

 

Paweł Koreń:  Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Radny Mirku , my już to przerabialiśmy, w miesiącu kwietniu, na spotkaniu wiejskim w Baninie. Na tym spotkaniu było ponad 200 osób. Widzieliśmy co firma Polgravel zaproponowała na, to co Pan Radny proponuje, żeby w formie graficznej, jakby multimedialnej przekazać informację, więc, jakby, stanice wodne i żaglówki, spowodowały u obecnych na sali troszeczkę taki uśmiech na twarzy, który z powątpiewaniem został przyjęty, ta prezentacja była przyjęta. Natomiast chciałbym tutaj Panu Radnemu Grothowi powiedzieć, że my na Komisji Komunalnej spotkaliśmy się i na tej Komisji był obecny Pan wiceburmistrz Tomasz Szymkowiak, Pan Pałka, była Pani Asia Bajor i tam rozmawialiśmy na temat tej inwestycji, tak jak nam tutaj powiedziano, filar ochronny przy 20-tce miał być na 150 m. nie 60. Dodatkowo opinia mieszkańców była zawarta w tym protokole, że zgadzają się na tą inwestycję. Teraz dowiadujemy się, że jednak głosy są, które nie zgadzają się na tą inwestycję. Natomiast, myślę że na tyle dostaliśmy te materiały wcześnie i były one procedowane, że mogliśmy na każdym etapie przed sesją o tym dyskutować burzliwie. Natomiast stoimy teraz przed sytuacją, gdzie trzeba teraz podjąć tą decyzję. Ja bym chciał powiedzieć, że nie zmieniamy Komisji Komunalnej decyzji, jesteśmy, zaopiniowaliśmy pozytywnie ten wniosek firmy Polgravel. Natomiast to już tutaj do pozostałych Radnych należy decyzja co z tym fantem zrobić. Dziękuję.

 

Przewodniczący: czy są jeszcze jakieś pytania, jeżeli nie, dziękuję Panie Prezesie, będziemy przystępować do głosowania nad wnioskiem Pana Stanisława Grotha, czy Groth o wycofanie punktu z programu dzisiejszej sesji i przeniesienie go następny.

 

Kto z Państwa Radnych jest za wycofaniem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki, czyli 6 tak?

 

Kto jest przeciw? – 12

Kto się wstrzymał? -2

Dziękuję uprzejmie. Informuję, że wniosek upadł większością głosów.

 

W związku z tym, że wniosek Pana Stanisława Groth upadł, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały. Jeżeli nie ma to przystępuje do odczytania projektu.

 

(Tu następuje odczytanie projektu uchwały w całości)

 

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem powyższej uchwały proszę o podniesienie ręki? – 12

Kto jest przeciw? – (cisza)

Kto się wstrzymał? – 8

Dziękuję uprzejmie. Uchwała przeszła większością głosów.

 

Bezpośredni link do materiału wideo z Sesji RM Żukowo od 1:35:00 http://youtu.be/24hDPsJ8FLk?t=1h35m

 

Skład Komisji Komunalnej, członkowie obecni na posiedzeniu w dniu 15.01.2015r.

 

  1. Radny Paweł Koreń – Banino
  2. Radny Grzegorz Tokarski – Niestępowo
  3. Radny Jacek Fopke – Chwaszczyno
  4. Radny Tomasz Pellowski – Leźno
  5. Radny Tyberiusz Treder – Żukowo

 

żródło: nadesłane P.Klauze

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.