Deklaracja ws. opłaty za gospodarowanie śmieciami tylko do 30 kwietnia 2013 r.

AKTUALIZACJA 11.04.2013 r.:

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości wysyłania deklaracji pocztą, dowiedzieliśmy się z Zespołu Komunalnego i Gospodarki Odpadami UM Żukowo, że nie trzeba jechać specjalnie do Żukowa aby złożyć dokumenty, ale można je również wysłać pocztą. Koperta powinna być zaadresowana na Burmistrza Gminy Żukowo.

Druki deklaracji będą w najbliższych dniach roznoszone do wszystkich domów. Nie będą tak jak wcześniej informowaliśmy częściowo wypełnione danymi osobowymi. Trzeba będzie je wypełnić samemu w całości.


Na stronie żukowskiego magistratu pojawiła się deklaracja dotycząca opłaty za gospodarowanie śmieciami. Na zebraniu wiejskim w Chwaszczynie Kierownik Zespołu Komunalnego i Gospodarki Odpadami Grzegorz Rek informował, że druki zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednak jeśli ktoś już dziś chce ją wypełnić to można ją pobrać (również z naszej strony) i wydrukować. Czasu jest nie wiele bo tylko do 30 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Gmina Żukowo nie przejmuje obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ( np. sklepy, szkoły, przedszkola, firmy, domki letniskowe itp.), a powstają odpady. Właściciele tych nieruchomości są nadal zobowiązani we własnym zakresie podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( np.: ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym – związanych z narodzinami dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania itp.) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w pierwszej deklaracji.

 

Właściciel nieruchomości ma również obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ( dotyczy to nowo wybudowanych budynków lub zakupionych nieruchomości).

 

Wypełnione deklaracje będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 3, Urzędu Gminy Żukowo ul. Gdańska 52, w godzinach urzędowania urzędu tj. pon. 7.30-16.00,wt.śr.czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-15.00.

Pomoc w wypełnianiu deklaracji będą udzielać pracownicy Zespołu Komunalnego i Gospodarki Odpadami mieszczącego się w pok. 32,33 i 34 Urzędu Gminy Żukowo lub pod nr tel. (58) 685-83-49, (58)685-83-71.

 

Właściciel nieruchomości musi się określić czy będzie segregować odpady, co będzie uprawniało do zastosowania niższej stawki opłaty, czy też nie będzie segregować odpadów tj. nie będzie sortować odpadów na suche, mokre, szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę i będzie wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika poniesie wyższą opłatę.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są określić ilość i wielkość gospodarstw domowych jakie występują na ich nieruchomości. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć jedną osobę lub zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących. Należy pamiętać, że przykładowo na jednej nieruchomości może być jedno gospodarstwo 2 osobowe, jedno 3 osobowe i jedno 4osobowe. Stawki opłat dla tych gospodarstw zostały zróżnicowane i są zależne od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być naliczana od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości a nie od ilości osób zameldowanych.

Jeżeli ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym będzie wyższa niż liczba osób zadeklarowanych do opłaty, to taka deklaracja będzie wymagała wyjaśnienia i złożenia oświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania osoby zameldowanej a nie wykazanej w deklaracji.

 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy Żukowo sam określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Wówczas może być przyjęta stawka za odbiór odpadów niesegregowanych. Dlatego opłaca się samemu złożyć deklarację i zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na swojej posesji. Wypełniona i złożona deklaracja będzie podstawą naliczenia opłaty i uiszczenia jej bez dodatkowych wezwań, decyzji czy faktur na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żukowo w terminie co dwa miesiące, z tym że pierwszą wpłatę za miesiąc lipiec i sierpień należy uregulować do dnia 15 sierpnia 2013 roku.


Pliki do pobrania


Wzór deklaracji – PDF    Wzór deklaracji – DOC


Objaśnienia co do wypełnienia deklaracji


Przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji: założenia Właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest Jan Nowak, w budynku tym mieszkają dwie rodziny stanowiąc dwa oddzielne gospodarstwa domowe , jedno 3 osobowe a drugie 6 osobowe.


Przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji: założenia- trzech współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w budynku tym mieszkają dwie rodziny stanowiąc dwa oddzielne gospodarstwa domowe , jedno 1 osobowe a drugie 3 osobowe, w tym jeden z współwłaścicieli jest współmałżonka o majątkowej wspólności ustawowej a trzecim współwłaścicielem jest brat żony i mieszka w tej nieruchomości wspólnie z prowadzącym gospodarstwo domowe z osobą składającą deklarację.

źródło oprac.: zukowo.pl


Zapraszamy również do zapoznania się z materiałem wideo zarejestrowanym na zebraniu wiejskim w Chwaszczynie, z wykładem Kierownika referatu komunalnego i ochrony środowiska UG w Żukowie Pana Grzegorza Reka. Wyjaśnia on kwestie związane z odpadami komunalnymi, jakie nas będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Obejrzyj film, a dowiesz się jak będzie wyglądało segregowanie śmieci, czy trzeba szkło dzielić według kolorów, do jakiego pojemnika wrzucić zbitą szybę, ile będzie kosztować miesięcznie wywóz odpadów, jak często będą je wywozić i wiele innych kwestii.

Jak trzeba będzie segregować odpady w Gminie Żukowo(wideo)


oprac. Michał Witt

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.