Czy GDDKIA o/Gdańsku „dorabia obliczenia do wyniku”?

{module do-reklamy-intertekst|none}

 

Na naszą skrzynkę kontaktową otrzymaliśmy stanowisko przedstawiciela sołectwa Pępowo Pana Ludwika Breza, w związku z ankietami wyboru warianu Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej:

 

 

 

Jako przedstawiciel sołectwa Pępowo uczestniczyłem w spotkaniu 21.02.2012 w GDDKiA O/Gdańsku w sprawie otwarcia urn z ankietami wyboru wariantu OMT dla sołectw Miszewo, Banino i Pępowo. Całe spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich procedur. Jak wynika z protokołu GDDKiA z otwarcia urn do których składane były ankiety, aż 782 osoby opowiedziały się za wariantem „czerwonym”, rekomendowanym przez Generalną Dyrekcję i projektanta. Za wariantem „niebieskim” opowiedziało się 220 osób, a za „fioletowym” – 3. W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 1009 osób. Problem w tym że całe to badanie ankietowe zostało zmanipulowane i przeciw min. takim działaniom GDDKiA została złożona skarga, o czym przedstawiciele GDDKiA zapomnieli was poinformować. Poniżej treść skargi wysłanej do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Ponadto przedstawiciel sołectwa Banino stwierdził, że to mieszkańcy Banina zagłosowali, za wariantem czerwonym wcale nie oznacza, że go uważają za słuszny. Gdyby w ankiecie znalazł się też wariant po zachodniej stronie Żukowa prawdopodobnie to on uzyskał by najlepszy wynik.

 

SKARGA – PROTEST i POSTULATY

Planowana Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej jest sprawą niezwykle ważną dla całego regionu pomorskiego. Trasa OMT przebiegać ma w znacznej mierze przez teren gminy Żukowo. Tym bardziej dla społeczności gminy Żukowo i całego regionu ważny jest wybór odpowiedniego, perspektywicznego, zapewniającego możliwość rozwoju, najbardziej akceptowanego społecznie wariantu.

 

W związku z powyższym wnosimy skargę na nierzetelne, manipulacyjne, niezachowujące procedur postępowań administracyjnych działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ws Obwodnicy Metropolitalni Trójmiejskiej sprawiające wrażenie „dorabiania obliczeń do wyniku” i powodujące utratę zaufania społecznego do organów władzy państwowej.

 

1. Jesteśmy przeciwni manipulacjom GDDKiA O/Gdańsku w badaniu ankietowym dotyczącym wyboru najkorzystniejszego wariantu OMT (luty 2013r) dla sołectw Miszewo, Banino i Pępowo i zabraniu urny z ankietami z UG Żukowo przez przedstawicieli GDDKiA na kilka dni przez wyznaczonym terminem oraz unieważnienia ankiet bez podania konkretnych wyjaśnień.

 

2. Jesteśmy przeciwni manipulacjom ww. badaniu ankietowym polegającym na nie zawarciu w ankiecie jednokrotnego wyboru możliwości wyboru wariantu V lub VI (po zachodniej stronie Żukowa). Wariant ten został wprowadzony do STEŚ zgodnie z rekomendacja Departamentu Przygotowania Inwestycji Centrali GDDKiA, a ostateczna decyzja co do zatwierdzenia konkretnego wariantu w Centrali GDDKiA w Warszawie nie została podjęta! W ankiecie umieszczony został tylko rekomendowany IA oraz dodatkowe nowe dwa warianty zaprojektowane przez firmę NERET nigdzie nie procedowane, mające uchronić Firmę Hydromega Sp. z o.o. i okoliczne domy w Miszewie oraz tereny inwestycyjne firmy ASHLAND. Umieszczone w ankiecie warianty to konieczność znacznej ilości wyburzeń ok. 30 budynków w wariancie IA i ok. 10 budynków w wariancie firmy Neret. Rozwiązaniem dla ocalenia ww. firm i domów jest właśnie wariant V lub VI, którego GDDKiA w ankiecie nie umieściła, mimo że na badanym terenie skutkuje najmniejszą ilością wyburzeń (1 budynek mieszkalny). Wariant ten jako „Epokowe Rozwiązanie Komunikacyjne dla Metropolii Trójmiasta i całego regionu pomorskiego” uwzględniające włączenie w OMT ruchu DK nr 20 (trasa na Kościerzynę) i DW nr 211 (trasa na Kartuzy), przechodzi przez tereny najmniej zurbanizowane, posiada największe poparcie społeczne, czego potwierdzenie GDDKiA swoimi manipulacjami uniemożliwia. O argumentach popierających wariant zachodni i negujących wariant IA wielokrotnie GDDKiA informowaliśmy.

 

3. Jesteśmy przeciwni nie rzetelnym, lakonicznym informacjom lub ich braku zamieszczanym na stronie internetowej www.metropolitalna.pl w tak ważnej dla naszego regionu i społeczeństwa sprawie Obwodnicy Metropolitalni Trójmiejskiej. Inaczej, rzetelnie informowana jest opinia publiczna ws. drogi S6 na str. www.lebork-chwaszczyno-s6.dhv.pl. Rzetelna, wyczerpująca i łatwo dostępna informacja na stronie internetowej (nie przez procedurę – wniosku o udostępnienie informacji publicznej) zapobiegła by piętrzeniu się niejasności, niepotrzebnych emocji i konfliktów. O zamieszczanie na stronie internetowej dokumentacji z prowadzonych prac, protokołów apelowali wielokrotnie mieszkańcy na spotkaniach informacyjnych i w pismach (przykład pismo z 27,01,2012r. – zał. nr1.). Sama GDDKiA na stronie internetowej www.metropolitalna.pl w informacjach o STE-Ś pisze „We wszystkich etapach opracowania przewidziane jest przygotowanie materiałów na temat projektowanego zadania do opublikowania w ogólnodostępnych mediach: internet, radio, telewizja i prasa oraz ich systematyczna aktualizacja.” Niestety sprawa wygląda z goła inaczej. Ostatnio zamieszczone (do stycznia 2013) opracowanie to „Spotkania informacyjne lipiec 2011 – raport ze spotkań informacyjnych” , w którym to niestety brak wyników ankiety jednokrotnego wyboru przeprowadzonej badaniem ankietowym w sierpniu 2011r na terenie gminy Żukowo. GDDKiA skutecznie utrudnia rzetelna informację publiczną. Na stronie internetowej obecnej chwili nadal brak:

 

a. Brak protokołu – raportu z wyników ankiety jednokrotnego wyboru przeprowadzonej badaniem ankietowym w sierpniu 2011r. na terenie gminy Żukowo z wyszczególnieniem np. ilości złożonych, unieważnionych, z jakich powodów i na jakie warianty złożonych ankiet.

b. Brak Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe – STEŚ (wykonane w styczniu 2012r a zweryfikowane w kwietniu 2012r.) lub raportu STEŚ z rzetelną informacją na temat wyników z uzyskanych przez poszczególne warianty np. IA i VI od węzła Miszewo do węzła Glincz.

 

Na wniosek ww. sprawie udostępnienia na stronie internetowej dokumentów opisanych w pkt. a i b – pismo z 27,01,2012r. otrzymaliśmy odpowiedź, pismo z dnia 22,02,2012r. – zał. nr2. w którym czytamy, że: „ dokumentacja STEŚ będzie udostępniona do wglądu w momencie, kiedy GDDKiA Oddział Gdańsk stanie się jej właścicielem, tzn kiedy zostanie formalnie odebrana, odbiór nastąpi po przyjęciu STEŚ przez Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, którego posiedzenie nie zostało ustalone( prawdopodobnie przełom marca i kwietnia ). Do tej pory dokumentacja nie została udostępniona. Stronom zainteresowanym tylko lakonicznie informuje się o kolejnych krokach procedury i posiedzeniach nie daje się możliwości zapoznania z dokumentacją.

 

c. Brak protokołów z posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA Oddział w Gdańsku Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Centrali GDDKiA w Warszawie.

d. Brak Raportu Oddziaływania na Środowisko (prawdopodobnie jest już zweryfikowany skoro odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Centrali GDDKiA w Warszawie)

 

Żądamy usunięcia ww nieprawidłowości i braków. Żądamy rzetelnej informacji publicznej min. na stronie internetowej www.metropolitalna.pl

 

Żądamy szybkiej realizacji Obwodnicy Metropolitalni Trójmiejskiej ale w wariancie V lub VI po zachodniej stronie Żukowa jako „Epokowego Rozwiązania Komunikacyjnego dla Metropolii Trójmiasta i całego regionu pomorskiego”. Wariant ten w zdecydowanej większości przechodzi przez tereny działek rolnych wolnych od zabudowy mieszkaniowej, nie wymaga licznych wyburzeń i wywłaszczeń nieruchomości. Wariant zachodni nie dzieli gminy i nie odcina Żukowa od reszty gminy i aglomeracji trójmiejskiej. Inaczej jest wariancie IA gdzie konieczna jest duża ilość wyburzeń osiedli domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych a nawet zakładów produkcyjnych. Ponadto przechodzi w bardzo bliskiej odległości od osiedli mieszkaniowych w Baninie, Pępowie i Żukowie.

 

Ludwik Breza

RADA SOŁECKA w PĘPOWIE

 

omt W1 i 6 na tle zabudowy

 

plan orientacyjny 2a

 

{module dol-artykulu|none}

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.