Co 5 osoba nie płaci gminie za śmieci

Zwróciliśmy się z szeregiem pytań do UG Żukowo dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na przestrzeni ostatnich 3 lat. Jak wiadomo od 1 lipca 2013 roku to gminy wyłaniają w przetargach firmy, które bezpośrednio z naszych podwórek odbierają odpady, w zamian za opłatę przekazywaną na konta UG. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy wynika, że co 5 osoba posiada zaległości za wyprodukowane śmieci.

Na koniec 2015 roku 9646 gospodarstw domowych było zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Spośród nich 1979 osób posiada zaległości na łączną kwotę 382.850,42 zł. Spośród tych 1979 osób 998 osób było winnych do końca 2014 roku 154.861,90 zł. Na taką też kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze przeznaczone do dalszej egzekucji. Na koniec 2015 roku kolejne 805 osób otrzymało tytuły wykonawcze na kwotę 142.552,80 zł. Liczba osób posiadających zaległości wydaje się duża, ale często jest to niezapłaconych kilka miesięcy za odbiór odpadów. Dla porównania w 2016 roku przewiduje się wpływ do budżetu kwoty 5.101.228 zł, jaką wniosą mieszkańcy za zbiórkę odpadów. Tak więc kwota zaległości na ponad 382 tys. zł wydaje się nie aż tak wysoka.

Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy wpłacają na indywidualne numery kont UG Żukowo opłatę za gospodarowanie odpadami. W 2013 roku z tego tytułu pozyskano 1.954.774,38 zł, a na wywóz i zagospodarowanie odpadów wydano 1.033.781,15 zł. Obsługa systemu przez UG Żukowo pochłonęła 286.368,20 zł, a_33.210 zł wydatkowano na budowę PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie – przyp. red.), co dało łączną kwotę wydatków 1.353.359,35 zł. Tak więc za 2013 rok gmina była 601.415,03 zł „na plusie”, jednakże, jak czytamy w otrzymanej odpowiedzi z UG Żukowo: wydatki z 2013 roku nie obejmują kosztów wywozu odpadów: z rejonu północnego Gminy za listopad i grudzień 2013 r. (177.598,98 zł) oraz z rejonu południowego Gminy za grudzień 2013_r. (109.869,48 zł). W 2014 r. zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów o_350.000 zł ze środków wygospodarowanych w 2013 r. Tak więc za 2013 rok UG Żukowo de facto był „na minusie” 36.053,43 zł.

W 2014 roku pozyskano 4.463.054,53zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Z kwoty tej 4.073.876,43 zł pochłonął koszt wywozu i gospodarowania odpadami, a_339.087,53 zł obsługa systemu przez UG Żukowo. Na dalszy koszt budowy PSZOK w Żukowie wydatkowano 315.927,52 zł. Tak więc za 2014 rok UG Żukowo był „na minusie” 265.836,95 zł.

W_2015 roku pozyskano 4.644.221,16zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Z kwoty tej 4.273.331,57 zł pochłonął koszt wywozu i gospodarowania odpadami, a 315.748,31 zł obsługa systemu przez UG Żukowo. Na dalszy koszt budowy PSZOK w Żukowie wydatkowano 40.810,17 zł. Oprócz tych wydatków poniesiono koszty opłaty za energię elektryczna, wodę dostarczoną do PSZOK, utylizację ścieków z PSZOK, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami, wykonanie tablicy informacyjnej z napisem PSZOK, przeniesienie kamery na PSZOK, montaż dwóch opraw oświetleniowych w PSZOK – 3.096,35 zł. Tak więc za 2015 roku UG Żukowo był „na plusie” 11.234,76 zł. Jak czytamy w przesłanej do nas odpowiedzi: nadwyżka zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne realizowane w 2016 r. polegające na wymianie poszycia dachowego z płyt azbestowych na blachodachówkę z wiaty znajdującej się na terenie PSZOK.

W 2016 roku planuje się pozyskać kwotę 5.101.228,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Wydatki mają wynieść natomiast 5.215.189,00 zł.

Na koniec 2015 roku 9646 gospodarstw domowych przekazywało swoje odpady. Spośród nich średnio 64,72 % mieszkańców zadeklarowało segregowanie odpadów, co daje liczbę 6243 gospodarstw domowych. W rozbiciu na ilość osób zamieszkujących gospodarstwa domowe najwięcej odpadów segregują rodziny z 4 i więcej osobami, gdyż jest to 72,56_% ogółu 4 osobowych i więcej osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Gorzej wygląda to w gospodarstwach 3 osobowych, gdzie już 68 % osób segreguje odpady. W rodzinach 2 osobowych jest to już tylko 58 % osób, a w gospodarstwach 1 osobowych jest to zaledwie 41 % osób.

 

Wojciech Albecki

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.