Chwaszczyno największe w gminie, a inwestycje najmniejsze?

 

W najbliższy wtorek, tj. 17 kwietnia o 19 w szkole w Chwaszczynie odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej oraz Radnego Powiatowego wraz z mieszkańcami ulic Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza, Słowackiego i Norwida. Tematem spotkania będzie projekt ustalenia harmonogramu prac dotyczącego utwardzenia w/w ulic kostką brukową.

 

 

 

Jak wyglądają tegoroczne inwestycje w nasze sołectwo? Jak ustaliliśmy z budżetu gminy Żukowo w części przeznaczonej na zadania inwestycyjne w wysokości 31.666.989,67 zł na inwestycyjne w Chwaszczynie przeznaczono zaledwie kilkaset tys. zł, a część zadań zostało przeniesionych z lat poprzednich. Zadaniami rocznymi do realizacji w Chwaszczynie jest planowana rozbudowa remizy strażackiej jedynie o boks garażowy z zarezerwowaną kwotą 300 tys. zł oraz zakup i montaż łapaczy za bramkowych na boisko w Chwaszczynie za kwotę 10 tys. zł (z czego 6 tys. zł pochodzi z środków sołectwa Chwaszczyno) oraz 30 tys. zł na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji dla ulic Żeromskiego, Staffa, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana. Pozostałe zadania jak już zaznaczyliśmy są zadaniami wieloletnimi, a zaliczyć do nich można stworzenie parku rekreacyjnego w Chwaszczynie. Kwota przeznaczona na powyższe zadanie wynosi 581.842,82 zł, a zawierają się w niej planowane koszty budowy parków w Baninie, Glinczu, Sulminie i Chwaszczynie. Park w Baninie został wykonany w 2011 roku, a kosztował 129.388,64 zł. Kolejnym zadaniem wieloletnim jest powstanie nowych i doposażenie istniejących palców zabaw dla dzieci (276 765,38 zł dla Małkowa, Pępowa, Przyjaźni, Sulmina, Czapel i Chwaszczyna).

 

Wiele wskazuje na to, że w tym roku nie uda się zrealizować rozbudowy remizy strażackiej o boks garażowy (sprawy związane z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji są dopiero w trakcie załatwiania – co znacznie wydłuża całą procedurę). Tak więc można sądzić, że z zadań rocznych zrealizowane zostaną tylko dwa na kwotę 40 tys. zł z budżetu na inwestycje na cała gminę ponad 31 mln zł! Nawet gdyby przyjąć, że wszystkie zadania zostaną w tym roku zrealizowane to na nasze sołectwo przypada szacunkowo 500-600 tys. zł.

 

Według danych UG Żukowo liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Chwaszczynie na koniec 2011 roku wynosiła 3185 wobec 29013 osób zamieszkujących teren całej gminy Żukowo. W świetle statystyki wychodzi, że niemalże 11 % ludności gminy Żukowo zamieszkuje w Chwaszczynie, a biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne w budżecie gminy Żukowo dla Chwaszczyna w przeliczeniu na liczbę mieszkańców nie wynoszą one nawet 2 % i to przy założeniu zrealizowania również wieloletnich zadań inwestycyjnych.

 

Aby wydatki budżetu gminy Żukowo były adekwatne w stosunku do liczby ludności, to w naszym sołectwie gmina musiała by wydać około 3,5 mln zł, zamiast obecnych 0,5 mln. Wydatki powinny być nawet wyższe zważając, że w Chwaszczynie następuje wytworzenie znacznych przychodów dla gminy. Bardzo duża liczba firm (szacunki mówią o 200 zakładach) z licznymi załogami, dodatkowo znaczny udział w podatku PIT (ok. 37 %) jaki ma gmina od osób mieszkających na jej terenie. Chwaszczyno ma duży obszar – podatki gruntowe, rolne, giełda samochodowa. Źródeł dochodu można wymieniać wiele, ale problem tkwi w tym, że dochody nie przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców Chwaszczyna, cały czas brak jest inwestycji infrastrukturalnych.

 

Rzeczywiście czytając ten artykuł można odnieść wrażenie, że nie ma pieniędzy dla Chwaszczyna – ale jeśli dalej będziemy tak mówić, to zostaniemy z tym naszym biadoleniem do czasu, aż wszystkie inne miejscowości będą miały chodniki, drogi, kanalizę, oświetlenie, a my nie. Czas więc, aby sołectwo Chwaszczyno znalazło swoje należne miejsce w rozdziale wydatków budżetowych. Przyczynkiem do tego ma być oddolny plan budowy dróg na jednym z osiedli Chwaszczyna – zaproponowany przez samych mieszkańców, a nie narzucony z góry przez urzędnika z gminy.

 

Zachęcamy więc do licznego udziału w wyżej wymienionym zebraniu, bo jeśli nie przyjdziemy wszyscy, to za nas nikt nie wywalczy nam dróg, chodnika, oświetlenia, czy choćby wymiany azbestowych rur wodociągowych znajdujących się w Chwaszczynie na te właściwe. Każdy głos jest ważny, nawet ten najmniejszy, a im więcej osób przedstawi chęć współpracy dla dobra sołectwa, tym większa szansa na znalezienie środków przez Radę Miejską w Żukowie.

 

Wojciech Albecki

 

ul. H. Sienkiewicza - stan obecny
ul. H. Sienkiewicza (stan obecny)

 

{module Autor-Wojciech-Albecki|none}

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.