Cele i plany radnych z Chwaszczyna i Tuchomia.

 

 

Rozpoczęła się kolejna kadencja samorządu. Radni gminni i powiatowi zostali przydzieleni do odpowiednich komisji, w których będą pracować przez najbliższe 4 lata. Redakcja portalu i gazetki Chwaszczyno.pl zadała rajcom dwa pytania:
1. Czym zamierza się Pan zająć w ramach pracy radnego podczas kadencji samorządu 2014-2018?
2. Jakie korzyści z tytułu tej pracy zyskają mieszkańcy Chwaszczyna i Tuchomia?
Tak odpowiadali radni:

 

jacek-fopkeRadny Gminny z Chwaszczyna,
Jacek Fopke.
– Przewodniczący komisji budżetowej
– Członek Komisji Komunalnej
– Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej

1. Sprawowanie mandatu radnego wiąże się z szeregiem zadań wynikających z przepisów prawa: praca w komisjach stałych, analizowanie licznych dokumentów i udział w sesjach Rady Miejskiej. Te aktywności są ważne i zajmują dużo czasu, ale z punktu widzenia mieszkańców liczą się konkretne działania dla realizacji określonych inwestycji, czy rozwiązania określonego lokalnego problemu. Tak więc zamierzam wspierać ważne dla Chwaszczyna projekty oraz zachęcać mieszkańców do aktywności obywatelskiej w ich powstawaniu. Z pełną świadomością ww. oczekiwań zaangażowałem się w pracę Komisji Budżetowej i Komisji Komunalnej, gdzie wspólnie z radnymi z innych miejscowości zastanawiamy się, co będzie najlepsze dla rozwoju naszej gminy. Ważny w pracy radnego jest również kontakt z mieszkańcami, a ten staram się maksymalnie ułatwić, biorąc udział w istotnych spotkaniach oraz korzystając z mediów społecznościowych. Zapraszam z każdą istotną dla mieszkańców sprawą.

2. Chciałbym, abyśmy za cztery lata wspólnie ocenili, że był to czas wykorzystanych szans. Przecież nie chodzi o kolejne obietnice, ale o  rzetelną, codzienna pracę dla dobra wspólnego, a taka przynosi najtrwalsze efekty. Najbliższe lata dla Chwaszczyna to prawdopodobnie czas wielkiej budowy, zarówno w tym ujęciu infrastrukturalnym, jak też społecznym. Nie będę stronił od zaangażowania się w przysłowiowe „łatanie dziur” w naszych sołeckich drogach, jak również od śmiałego analizowania przewidywanych w Chwaszczynie i Gminie Żukowo inwestycji. Chciałbym przyczynić się do większej partycypacji mieszkańców poprzez m.in. powołanie młodzieżowej rady gminy oraz gminnej rady seniorów. Duże projekty komunikacyjne (OMT, TK, PKM), dynamika przyrostu mieszkańców, potrzeby edukacyjne i kulturalne, potrzeby w zakresie spędzania czasu wolnego, sportu i rekreacji, szukania wspólnych przestrzeni dla integracji powodują, że musimy być społecznością aktywną i otwartą na zmianę.

 


 

Miroslaw-NowakRadny Gminny z Chwaszczyna,
Mirosław Nowak.
– Członek Komisji Budżetowej
– Członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji

1. Jako priorytet mojej działalności w obecnej kadencji samorządu stawiam na rozbudowę sieci kanalizacji w naszej miejscowości. Na pierwszym posiedzeniu komisji budżetowej w br. zaproponowałem, aby w sytuacji uwolnienia środków w Budżecie Gminy na 2015 rok rozważyć możliwość zmian w budżecie polegającej na wprowadzeniu  zadania: „Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kaszubska Droga etap I obejmujący ulice: Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Wieniawskiego w Chwaszczynie” – kwota 50 000 zł. Wniosek został jednogłośnie poparty przez wszystkich członków Komisji Budżetowej.
Kolejne zadanie to budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z biblioteką oraz pomieszczeniami dla organizacji społecznych działających na terenie Chwaszczyna. W projekcie budżetu na 2015 rok jest zabezpieczona kwota 300 000 zł na ten cel, co stanowi przysłowiową „kroplę w morzu potrzeb”. Ważnym zadaniem dla mnie jak i radnego Jacka Fopke będzie skuteczne zabieganie o wprowadzenie tej inwestycji w finansowanie wieloletnie.
Widzę potrzebę zaangażowania się Urzędu Gminy Żukowo w działania mające na celu pozyskanie większych wpływów finansowych z podatku dochodowego do budżetu gminy. W najbliższym czasie zaproponuję Burmistrzowi gminy Żukowo, aby cyklicznie w okresach rozliczeń podatkowych przeprowadzić na terenie gminy kampanię pt : „Tu mieszkam, tu płacę podatki”. Jej głównym przesłaniem będzie tłumaczenie podatnikom, że aby zapłacić podatek na terenie gminy Żukowo, nie muszą się przemeldować, wystarczy, że wypełnią odpowiedni druk – ZAP3 i przekażą go do urzędu skarbowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania, w naszym wypadku Urząd Skarbowy w Kartuzach.

2. Korzyści dla Chwaszczyna:
– rozbudowa kanalizacji zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców,
– budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z biblioteką i pomieszczeniami dla organizacji jest pilną do realizacji inwestycją, mam nadzieję, że spowoduje jeszcze większą aktywność w obszarze działalności organizacji społecznych, będzie miejscem spotkań,
– skuteczne zabieganie o „nowego” podatnika powinno przynieść większe wpływy do budżetu gminy, a za tym przełożyć się na większe inwestycje w sołectwach.

 


 

Piotr-FikusRadny Powiatowy z Chwaszczyna,
Piotr Fikus
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Członek Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zadania, które zamierzam zrealizować w ramach kompetencji Radnego Powiatowego:
Doprowadzenie do uzyskania dotacji celowej dla Naszej Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza na kolejny ołtarz – boczny, który zostanie poddany konserwacji i restauracji poprzez odtworzenie pierwotnej kolorystyki obiektu, złoceń i konserwacji obrazów.

Wspólnie z Gminą Żukowo będę zabiegał o rozszerzenie monitoringu w naszej miejscowości poprzez zamontowanie kolejnych kamer. Monitoring w znaczącym stopniu poprawia bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Żukowo. System podglądu wizyjnego pozwala na wyeliminowanie negatywnych zjawisk takich jak wandalizm, chuligaństwo, a także pozwoli ujawnić sprawców wykroczeń lub przestępstw na terenie Naszej Miejscowości.

Przy współpracy z Burmistrzem Gminy Żukowo doprowadzę do utwardzenia kolejnego odcinka drogi powiatowej Nr. 1902 Tuchom – Rębiechowo w technologii asfaltowej.  Realizując to zadanie spełnimy oczekiwania Mieszkańców Tuchomia.

 


 

Tomasz-FopkeRadny Powiatowy z Chwaszczyna,
Fopke Tomasz
– Członek Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
– Członek Komisji do spraw Budżetu i Gospodarki

Będę się starał konsekwentnie realizować to, co proponowałem Mieszkańcom przed wyborami, a co skłoniło Chwaszczynian i Tuchomian do oddania na mnie głosu.
 Mój program był zawarty w trzech zdaniach:
„Pracując w Radzie Powiatu Kartuskiego będę się starał wspierać Mieszkańców w sprawach z zakresu administracji powiatowej, m.in. poprawy stanu dróg powiatowych, budowy infrastruktury towarzyszącej (chodniki i oświetlenie) oraz innych zgłaszanych kwestii. Jako radny powiatowy będę także współpracował z sołtysami, przewodniczącymi rad osiedli oraz radnymi gminnymi dla realizacji potrzeb Mieszkańców. Deklaruję również bieżący kontakt ze stowarzyszeniami i wsparcie w realizacji ich celów statutowych.”

 


 

Stanislaw-GrothRadny Gminny z Tuchomia,
Groth Stanisław
– Członek Komisji Budżetowej
– Członek Komisji Przetargowej

Moje zamierzenia do zrealizowania w ramach pracy radnego podczas kadencji samorządu 2014-2018:
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację nawierzchni dróg i budowy chodników wzdłuż ulic: Długa i Spacerowa w Tuchomiu oraz ulicy Gdyńskiej (przy DK20) z Tuchomia do Chwaszczyna,
– rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tuchomiu – polepszenie warunków nauczania,
– budowa kanalizacji sanitarnej – ochrona środowiska przy naszych jeziorach,
– uporządkowanie brzegu Jeziora Tuchomskiego oraz wybudowanie ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem – miłe spędzenie wolnego czasu na łonie natury.

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.