Burmistrz Żukowa ma drugiego zastępcę

Burmistrz gminy Żukowo Jerzy Żurawicz, powołał swojego drugiego zastępcę. Zarządzeniem z 26 października 2012 r. drugim wiceburmistrzem został Pan Piotr Szepelowski, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku.

 


Wiceburmistrz swoją nową pracę zaczął od 2 listopada br. – kieruje i ma bezpośredni nadzór nad Referatem Społecznym w urzędzie.

 

 Piotr Szepelowski

Piotr Szepelowski – zdjęcie jeszcze jako Dyrektora z oficjalnej strony Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku.
ZARZĄDZENIE NR 117/2012

Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Gminy Żukowo oraz powołania  Drugiego Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo

 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 68 § 1 oraz art. 682 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

– zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam, że w Gminie Żukowo będzie dwóch Zastępców Burmistrza.

§ 2

Powołuję z dniem 2 listopada 2012 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo

Pana Piotra Szepelowskiego.

§ 3

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy

Żukowo z dniem określonym w § 2.

§ 4

1. Wskazuję Pana Marka Trepczyka powołanego Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza

Gminy Żukowo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

Gminy Żukowo jako Pierwszego Zastępcę Burmistrza Gminy Żukowo.

2. Wskazuję Pana Piotra Szepelowskiego jako Drugiego Zastępcę Burmistrza Gminy Żukowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2012 r. 

Do zadań i kompetencji Drugiego Zastępcy Burmistrza należy:


1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2) zastępowanie Burmistrza i Pierwszego Zastępcy Burmistrza podczas ich nieobecności oraz
w razie niemożności pełnienia przez nich obowiązków,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
4) współpraca z Radą i jej komisjami oraz jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie
swojego działania,
5) kierowanie pracą i bezpośredni nadzór nad Referatem Społecznym,
6) przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Burmistrza w zakresie swojego
działania,
7) kreowanie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej.

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.