Biuletyn nr 14/2016 sołectwa Chwaszczyno

W bieżącym biuletynie sołeckim znajdą Państwo informacje na temat:

– możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 85% na odnawialne źródła energii, termin składania wniosków tylko do 23 grudnia br.!!!
– harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku,
– ogłoszenia Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo,
– projekcie uchwały planowanej do podjęcia na sesji Rady Miejskiej w Żukowie, dotyczącej zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego,
– projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera.

 

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Przedłużono termin na składanie wniosków do 23.12.2016 r.

Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski informuje, że gmina Żukowo przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych. Wstępne założenia zakładają, że projekt będzie polegał w szczególności na instalacji kotłów opalanych biomasą na potrzeby centralnego ogrzewania oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie zachęcam do złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – potwierdzającego spełnienie kryteriów rekrutacji, oraz Ankiety pozwalającej na dobór i określenie zainteresowania konkretnym rozwiązaniem instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w terminie do dnia 23 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentacji są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo oraz pod numerem telefonu 691-105-200.

Dokumentację można składać osobiście w biurze podawczym pok. 3, pocztą na adres Gminy z dopiskiem „OZE-Dotacja” lub przesłanie skanu na e-mail j.fiedorowicz@zukowo.pl lub faksem: (58) 685 83 30. Informacje o projekcie w pokoju 13 lub 32.

Dofinansowanie będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Serdecznie zapraszam do składania deklaracji uczestnictwa w planowanym Projekcie.

 

Przygotowano nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący w 2017 roku.

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy Żukowo odpady w pojemnikach lub workach należy wystawiać przed posesję do godz 6.30 w dniu wywozu. Reklamacje odnośnie odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej dzień roboczy po planowanym odbiorze tel. (58) 685-83-71

W załączeniu harmonogramy wywozów dla poszczególnych rejonów Chwaszczyna.

Podział ulic wg rejonów wywozu:

pdfChwaszczyno 1 – Brylantowa, Bursztynowa, Dąbrówki, Diamentowa, Ekologiczna, Gdyńska-od wjazdu z Gdyni do ronda, Jeziorna, Kaszubska Droga (od Gdyńskiej do Oliwskiej), Kwiatowa Ogrodowa, Oliwska (od wjazdu z Gdańska do ronda), Polna, Radarowa, Rewerenda, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Telesfora, Telewizyjna, Teodora, Wiczlińska, Wiejska, Zbożowa, Złota.

pdfChwaszczyno 2 – Abrahama, Asnyka, Błotna, Brzechwy, Ceynowy, Derdowskiego, Dobrzewińska, Fredry, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kamienna, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopalniana Krasickiego, Kuppera, Leśmiana, Leśna, Lisia, Majkowskiego, Makuszyńskiego, Mickiewicza, Norwida, Gdyńska-od ronda do wyjazdu na Tuchom, Piaskowa, Podleśna, Prusa Racibora, Reja, Sarnowskiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Staffa, Sychty, Świętopełka, Torfowa, Tuchomska, Wąska, Żeromskiego, Żwirowa.

pdfChwaszczyno 3 – Akacjowa, Białe Żagle, Błażeja, Bogusława, Brzozowa, Chopina, Cicha, Damroki, Dookoła Świata, Jadwigi, Jaromira, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kaszubska Droga (do Czarnych Błot) Katarzyny, Kawelska, Klonowa, Małgorzaty, Miła, Mirosławy, Moniuszki, Mściwoja, Olimpijska, Przemysława, Sambora I, Sobiesława I Spacerowa, Spokojna, Szczęśliwa, Szymanowskiego, Świerkowa, Świętobora, Warcisława, Widokowa, Wieniawskiego, Wrzosowa, Wysocka, Zaciszna, Zofii.

pdfChwaszczyno 4 – Boczna, Krótka, Łąkowa, Nałkowskiej, Oliwska (od wjazdu Karczemki do ronda), Orzeszkowej, Poprzeczna, Rzemieślników Św. Wojciecha, Tuwima, Węglowa, Wybickiego.

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żukowie została podjęta decyzja o podniesieniu opłat za wodę i ścieki. W załączeniu pdfogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo dot. ceny i stawek opłat w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018r.

Jak informuje radny Jacek Fopke wzrost ten jest spowodowany uwzględnieniem w stawce kosztu amortyzacji, co do tej pory nie było czynione. Stawki od 1 stycznia 2017 r. wzrosną o ok. 10%.
Więcej informacji na profilu FB.

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Żukowo.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Żukowie, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostanie podjęta uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo.

O trwającym postępowaniu można było dowiedzieć się wyłącznie ze strony BIP Urzędu Gminy Żukowo. O trwających wcześniej konsultacjach oraz dyskusji publicznej nie byłam informowana jako sołtys, dlatego też nie zostali Państwo o tym fakcie powiadomieni poprzez biuletyn sołecki. Zachęcam do zapoznania się z projektem planu dostępnym na stronie.

Pełna treść projektu planu na stronie BIP Urzędu Gminy Żukowo.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, Gmina Żukowo

Mieszkańcy sołectwa Chwaszczyno zwrócili się do Burmistrza Gminy Żukowo o podjęcie działań, zmierzających do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości 545/2, dla której został złożony wniosek przez inwestora o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy masztu stacji bazowej telefonii komórkowej.

Przychylając się do wniosku mieszkańców na najbliższej sesji planowane jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu na cały teren osiedla sąsiadującego z planowaną inwestycją, na którym dotychczas brak jest planu, wraz ze wskazaną we wniosku nieruchomością. Szczegółowy zakres granic przystąpienia pdfw załączonym projekcie uchwały.

 

Jolanta Wiercińska
sołtys sołectwa Chwaszczyno

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.