6 lipca 2011 r. – Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące obwodnicy metropolii trójmiejskiej

{module do-reklamy-intertekst|none}

Już wkrótce relacja ze spotkania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące przygotowania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na parametrach drogi ekspresowej, które odbędą się w dniach:

 

 

 

 

Termin spotkania

Miejsce

5.07.2011, g.18:00

Zespół Szkół nr 14 w Gdyni – Dąbrowa

ul. Nagietkowa 73, Gdynia – Dąbrowa

6.07.2011, g. 18:00

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

ul. Mickiewicza 16, Chwaszczyno

7.07.2011, g. 18:00

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
w Kolbudach

ul. Wybickiego 33, Kolbudy

11.07.2011, g. 18:00

Szkoła Podstawowa nr 83 Gdańsk – Kokoszki

ul. Stokłosy 1, Gdańsk – Kokoszki

12.07.2011, g. 18:00

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza
w Żukowie

ul. Armii Krajowej 2e, Żukowo

13.07.2011, g. 17.30

Remiza OSP w Miszewie

14.07.2011, g. 17:30

Zespół Szkół w Straszynie

ul. Starogardzka 48, Straszyn

 

 

Celem przeprowadzanych obecnie spotkań informacyjnych jest poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja proponowanych wariantów przebiegu trasy oraz zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców.

 

Zgromadzony podczas spotkań materiał stanowić będzie dla projektantów cenne źródło informacji i może wpłynąć na decyzję o wprowadzeniu korekt w planowanych rozwiązaniach. Zatem spotkania informacyjne stanowią bardzo istotny element procesu projektowego i dają Państwu możliwość wpływu na proces lokalizacji drogi.

 

Planowana obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie przebiegać po terenach przylegających do Trójmiasta od strony zachodniej. Odcinek objęty analizą rozpoczyna się od strony północno-zachodniej w węźle ,,Chwaszczyno”, zaprojektowanym w ramach opracowania pn.: „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 odcinek Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”.

 

Koniec trasy podłączony zostanie od strony południowo – wschodniej do węzła zespolonego „Straszyn” na skrzyżowaniu Obwodnicy Trójmiasta i Południowej Obwodnicy miasta Gdańska w km 01000 trasy S7 poprzez węzeł typu koniczyna. Prace studialne i projektowe nad obwodnicą zostały podjęte dzięki wykonanym analizom ruchowym, które wskazały na ciągle wzrastające natężenie ruchu na istniejącej Obwodnicy Trójmiasta (droga ekspresowa S6). Prognozy ruchu dowodzą, że w dalszej perspektywie czasowej, nawet rozbudowa Obwodnicy Trójmiasta do trzech pasów ruchu dla każdego kierunku, będzie niewystarczająca, stąd koniecznością staje się rozpoczęcie prac studialnych i projektowych nad korytarzami istniejącej Obwodnicy Trójmiasta.

 

Dodatkowo w ramach zadania zaprojektowany zostanie łącznik, na parametrach drogi klasy GP, pomiędzy DK 20 i DK7 powiązany z OMT w węźle „Żukowo”, spełniający funkcję obwodnicy miejscowości Żukowo w ciągu drogi krajowej nr 20.

 


 

omt-lipiec2011

 

Opis wariantów:

Wariant 1a (Czerwony): Wariant wprowadzony do opracowania STEŚ zgodnie z rekomendacją Departamentu Przygotowania Inwestycji, powstał z połączenia przedstawianych w Studium Korytarzowym wariantów: IA i |A_2. Trasa ONIT rozpoczyna się w węźle ,,Chwaszczyno” gdzie będzie powiązana z projektowaną
w oddzielnym zadaniu Trasą Kaszubską oraz tzw. ul. Nową Kielnieńską według planów Biura Rozwoju Gdańska. Dalej trasa omija miejscowość Chwaszczyno po wschodniej stronie w kierunku węzła „Miszewo” (z drogą nr 10212). Przez pozostałą część gminy Żukowo trasa przebiega po trasie prawie równolegle do istniejąœj drogi nr 20 wg. wariantu analizowanego w ubiegłych latach w opracowaniu pt. Wielokryterialna ocena przebiegu dróg krajowych DK7 i DK2O, przy czym w rejonie miejscowości Miszewo trasa przebiega w pobliżu istniejącej drogi krajowej nr 20 z uwagi na prawnie chronioną aleję drzew na drodze powiatowej nr 10211. Dalej trasa na węźle „Żukowo” łączy się z projektowaną jednocześnie obwodnicą Żukowa (droga krajowa nr 20). Następnie trasa przebiega w kierunku wschodnim, od miejscowości Widlino aż do momentu przekroczenia rzeki Radunia na terenie gminy Kolbudy przechodzi po śladzie wariantu IA_2 prezentowanego w Studium Korytarzowym. Uwzględnienie korytarza wariantu Ia_2 odnosi się do wydanej rekomendacji Departamentu Przygotowania Inwestycji. Następnie OMT zmienia kierunek na południowo-wschodni gdzie przecina drogę wojewódzką 221. Na tym odcinku projektowany jest węzeł „Lublewo”. Dalej trasa przebiega po stronie północnej Lublewa, następnie wzdłuż  energetycznej 2x400kV. OMT kończy się w węźle zespolonym „Straszyn” (obecnie w budowie) w gminie Pruszcz Gdański.
Długość trasy: ok. 32,8km. Liczba węzłów: 5

 

Wariant V (tzw. brązowy)  Wariant wprowadzony do opracowania STEŚ zgodnie z rekomendacją DPI, powstał z połączenia przedstawianych w w Studium
Korytarzowym wariantów: V, IA_2 i IA_1. Trasa OMT rozpoczyna się podobnie jak w wariancie IA w węźle ,,Chwaszczyno”. Na odcinku od węzła „Chwaszczyno” aż do msc. Miszewo wariant V pokrywa się z opisanym powyżej wariantem IA. Następnie trasa zmienia kierunek na południowo – zachodni, przecina istniejącą DK2O. Dalej trasa przebiega po stronie zachodniej istniejącej drogi krajowej. Na tym odcinku trasa przecina m.in. drogę powiatową nr 20211 gdzie zaprojektowany jest węzeł „Miszewo”.
Dalej trasa omija od zachodu miasto Żukowo a następnie na wysokości Borkowa przecina istniejąca drogę wojewódzką nr 211. Opisany tzw. przebieg „zachodni” został przyjęty ze Studium Korytarzowego jako wariant postulowany przez liczną grupę mieszkańców. Następnie trasa zmienia kierunek na wschodni. Na odcinku między DW211 i DK2O – proponowany jest jako wariant węzeł zespolony „Glincz”. Następnie trasa łączy się w węźle „Żukowo” z obwodnicą Żukowa powiązaną dalej z DK7. Następnie OMT przebiega po śladzie wariantów Ia_2 i Ia_1 przyjętych ze Studium Korytarzowego. Dalej trasa przebiega po stronie południowej msc. Lublewo, przecina drogę wojewódzką nr 221 . Na tym odcinku projektowany jest kolejny węzeł – „LubIewo”. Następnie trasa zmienia kierunek na wschodni, przecina na wysokości Jankowa linię energetyczną
2x400kV. OMT kończy się w węźle zespolonym „Straszyn” (obecnie w budowie) w gminie Pruszcz Gdański
Długość trasy: ok. 37,56km. Liczba węzłów: 6.

 

Wariant VI: Wariant wprowadzony do opracowania STEŚ zgodnie z rekomendacją DPI, powstał z połączenia przedstawianych w Studium Korytarzowym
wariantów: IIB, V i III. Trasa OMT rozpoczyna się podobnie jak w wariancie IA w węźle ,,Chwaszczyno”. Dalej na odcinku od węzła „Chwaszczyno” aż do msc. Miszewo wykorzystywany jest przebieg wariantu IIB ze Studium Korytarzowego. Na tym odcinku trasa omija od południowo-wschodniej strony kopalnię kruszywa Borowiec. Nastepnie trasa zmienia kierunek na południowo-zachodni, następnie od msc. Miszewo aż do msc. Widlino pokrywa się z opisanym powyżej wariantem V. Na wysokości Widlina OMT przechodzi w ślad wariantu III przedstawianego w Studium Korytarzowym. Trasa na tym odcinku omija od strony zachodniej rezerwat „Bursztynowa Góra”, dalej przecina drogę wojewódzką nr 221 gdzie projektowany jest węzeł „Lublewo”. Następnie trasa zmienia kierunek na wschodni i dalej aż do węzła „Straszyn” biegnie wzdłuż istniejącej linii energetycznej 2x400kV. OMT kończy się w węźle zespolonym „Straszyn” (obecnie w budowie) w gminie Pruszcz Gdański.
Długość trasy: ok. 36,57krn. Liczba węzłów: 6.

 

Wariant IA_3: Wariant wprowadzony do opracowania STEŚ zgodnie z rekomendacją DPI, powstał z połączenia przedstawianych w Studium Korytarzowym
wariantów: IA, IA_2, IA_1. Trasa OMT rozpoczyna się podobnie jak w wariancie IA w węźle ,,Chwaszczyno”. Dalej trasa na odcinku od węzła „Chwaszczyno” aż do msc. Widlino pokrywa się z w/w wariantem IA. Od msc. Widlino do momentu przekroczenia rzeki Radunia wariant pokrywa się z prezentowanym w Studium Korytarzowym wariantem IA_2, następnie wykorzystuje ślad wariantu IA_1 z tego samego opracowania (tzw. wariant „pomarańczowy”). Dalej trasa przecina DW221, z którą powiązana jest poprzez węzeł ” Lub|ewo” następnie omijając od południa msc. Lublewo trasa biegnie w kierunku wschodnim aż do Straszyna. OMT kończy się w węźle zespolonym „Straszyn” (obecnie w budowie) w gminie Pruszcz Gdański.
Długość trasy: ok. 34,1km. Liczba węzłów: 5.

 

 


 

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej do dnia 30 lipca 2011r. pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub przekazać faksem na nr 58-511-24-05, bądź pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Spotkanie informacyjne”.

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

 

{module do-reklamy-intertekst-2|none}{module reklama-artykul-n|none}

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.