Chwaszczyno.pl

Obwodnica metropolitalna

Budowa OMT zdjęta z Wykazu Dużych Projektów. W październiku rozstrzygnięcie zaskarżenia decyzji środowiskowej

Karol Krefta

s6

Padły kolejne deklaracje dotyczące budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta (OMT). Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wykreślił projekt budowy OMT z Wykazu Dużych Projektów. Natomiast udało się przyspieszyć termin rozprawy dot. zaskarżenia decyzji środowiskowej budowy OMT. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie wyznaczył pierwszy termin rozprawy na 3 października 2017 r.

Apel w sprawie poparcia dla drogi S6 (Trasa Kaszubska + OMT)

Sołtys Chwaszczyna Jolanta Wiercińska

 tak dla s6 w woj pomorskim

AKTUALIZACJA: Zakończenie akcji zbierania podpisów w Chwaszczynie - czytaj więcej

Można podpisać petycję on-line

Przez ostatnie lata jako społeczność Chwaszczyna i Gminy Żukowo włożyliśmy dużo wysiłku aby budowa drogi ekspresowej S6 na naszym terenie była dla nas jak najmniej uciążliwa, a jednocześnie dawała jak największe szanse rozwojowe.

Spore zainteresowanie budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Michał Witt

 mapa omt wezel chwaszczyno

 

We wtorek (03.11.2015 r.) upłynął termin na zgłaszanie wniosków w prowadzonym postępowaniu przetargowym na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na dwóch odcinkach: Chwaszczyno – Żukowo i Żukowo – Gdańsk Południe. Na oba odcinki złożono po 20 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W najbliższym czasie będzie prowadzona procedura ich weryfikacji. Zakończenie tej części przetargu GDDKiA planuje w pierwszym kwartale 2016 r. Następnie zakwalifikowane firmy będą mogły złożyć oferty cenowe.