XIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

Karol Krefta

sesja zukowo

XIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 22 października 2019 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie (Żukowo ul. Kościerska 2A), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
• 5.1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żukowo na lata 2019-2020”.
• 5.2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu.
• 5.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia w zamian nowych udziałów.
• 5.4. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Czaple dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.
• 5.5. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
• 5.6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
• 5.7. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2020”.
• 5.8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo udziałów w nieruchomości oznaczonej jako działka 3253/4, położonej w miejscowości Borowiec.
• 5.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Żukowie.
• 5.10. w sprawie nadania nazwy ulicy w Glinczu.
• 5.11. w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.
• 5.12. w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.
• 5.13. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skrzeszewie.
• 5.14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo.
• 5.15. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
• 5.16. w sprawie ustanowienia na rok 2020 świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
8. Wnioski radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke


info i fot. tytułowa: zukowo.pl

 

Dodaj komentarz

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników.
Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.
Jeśli jakiś komentarz obraża, zniesławia lub z jakiegoś innego powodu powinien zostać usunięty kliknij "Zgłoś administratorowi". Zgłoszenia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z rzeczowymi argumentami będą podstawą do usunięcia komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież