Chwaszczyno.pl

Zebranie Wiejskie w Chwaszczynie - 6 marca 2018r.

Michał Witt

zebranie wiejskie chwaszczyno

Zapraszamy mieszkańców Chwaszczyna do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się we wtorek 6 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie.

Głównym tematem Zebrania Wiejskiego będzie przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
6. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej.
8. Przyjęcie sprawozdania.
9. Przedstawienie propozycji wniosku o zmianę uchwały dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
10. Głosowanie w sprawie zmiany podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę podziału przyznanych środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Chwaszczyna.

 

Dodaj komentarz

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników.
Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.
Jeśli jakiś komentarz obraża, zniesławia lub z jakiegoś innego powodu powinien zostać usunięty kliknij "Zgłoś administratorowi". Zgłoszenia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z rzeczowymi argumentami będą podstawą do usunięcia komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież