Chwaszczyno.pl

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Beata Bujnowska-Kowalska

zukowo gmina waskie

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie  odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad :


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2018-2025:
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 • opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo
  na lata 2018-2025
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2018 rok:
 • wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 • opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Czaple w gminie Żukowo.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna wchodzących w skład pomnika przyrody Aleja Lipowa biegnącej pomiędzy miejscowościami Leźno - Pępowo, droga powiatowa nr 1900 G, gm. Żukowo, działka nr 103 Leźno.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Żukowo a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Żukowo.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Żukowie i stałych komisji za 2017 rok.
 6. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowi
/-/ Witold Szmidtke

Dodaj komentarz

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników.
Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.
Jeśli jakiś komentarz obraża, zniesławia lub z jakiegoś innego powodu powinien zostać usunięty kliknij "Zgłoś administratorowi". Zgłoszenia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z rzeczowymi argumentami będą podstawą do usunięcia komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież