Chwaszczyno.pl

Zebranie Wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego

Michał Witt

zebranie wiejskie chwaszczyno

 

W dniu 19 września 2017r. (wtorek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Chwaszczynie odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego.


Porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
6. Przedstawienie propozycji wniosków o zmianę uchwały dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.
7. Dyskusja nad wnioskami w sprawie zmiany podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.
8. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę podziału przyznanych środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok.
10. Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
11. Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
12. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
14. Sprawy różne, w tym przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu szkoły w Chwaszczynie, która powstała w związku z modernizacją ulicy Mickiewicza.
15. Zakończenie obrad.

 

Dodaj komentarz

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników.
Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.
Jeśli jakiś komentarz obraża, zniesławia lub z jakiegoś innego powodu powinien zostać usunięty kliknij "Zgłoś administratorowi". Zgłoszenia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z rzeczowymi argumentami będą podstawą do usunięcia komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież