Rada Sołecka

Komunikat Sołtysa

nadesłane: Rada Sołecka Chwaszczyna
Kategoria:

czerwona-torebka-przejscie-dla-pieszych-1
Proponowane przejście dla pieszych na ul. Oliwskiej.

 

W dniu 19.01.2015 roku sołtys Chwaszczyna Gerard Barsowski złożył w kancelarii podawczej Urzędu Gminy Żukowo dwa wnioski.

Nowe pisma na stronie Rady Sołeckiej Chwaszczyna.

Michał Witt
Kategoria:

strona-solectwa-chwaszczyna

 

Na stronie Rady Sołeckiej Chwaszczyna zostały dodane nowe pisma, między innymi protokół z Zebrania Wiejskiego, wniosek Rady Sołeckiej o wydanie warunków zabudowy dla działki 571/15 w Chwaszczynie, czy wniosek o ujęcie mieszkańców Chwaszczyna w harmonogramie zajęć na sali sportowej w ZPGiSP oraz odpowiedź z Urzędu Gminy Żukowo na temat wniosku o rozbudowę domu kultury i biblioteki publicznej.

Komunikat Sołtysa i Rady Sołeckiej dotyczący funduszu sołeckiego na 2015 r.

Nadesłane: Mirosław Nowak
Kategoria:

http://www.chwaszczyno.pl/images/2013/2013-02/pieniadze-dla-organizacji-pozarzadowych.jpg

 

Na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, oraz uchwały Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki, Burmistrz gminy Żukowo informuje, że środki stanowiące fundusz sołecki dla sołectwa Chwaszczyno na 2015 r. wynoszą 136 752,68 zł w tym :

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Nadesłane: Mirosław Nowak
Kategoria:

soltys-chwaszczyno-duze

 

W roku 2014 Dzień Sołtysa przypada na 11 marca.

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć Gerardowi Barsowskiemu, naszemu Sołtysowi, najserdeczniejsze życzenia, pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących naszej wsi i jej mieszkańców.

Komunikat Rady Sołeckiej

Nadesłane: Mirosław Nowak
Kategoria:

UG-foto-S Kubrynska

 

W dniu 12 lutego 2014 roku w UG Żukowo odbyło się spotkanie burmistrza, oraz urzędników gminy z sołtysami. Obecny był, także pełniący obowiązki komendanta komisariatu Policji w Żukowie Dariusz Knopp.

Komunikat Rady Sołeckiej - listopad 2013 r.

Michał Witt
Kategoria:

 

logoRS

1. Rada Sołecka zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Gminy Żukowo o skierowanie do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 218 problemu zapchanej studzienki wody opadowej. Znajduje się ona w centrum Chwaszczyna po prawej stronie przejścia dla pieszych idąc od strony kościoła w kierunku pomnika. Po opadach deszczu tworzy się tam stosunkowo duża kałuża.

Rada Sołecka w Chwaszczynie wnioskuje o zaopatrzenie mieszkańców w pojemniki i worki na śmieci.

Michał Witt
Kategoria:

 pojemniki-na-smieci

Rada Sołecka w Chwaszczynie wystosowała pismo do firm wywożących odpady z Naszej Miejscowości, aby mieszkańcy w Remizie OSP Chwaszczyno mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami Metalpol i ZOM Zbigniew Strach, w celu podpisania stosownych umów na zakup lub dzierżawę pojemników do segregacji odpadów oraz zakup worków.

 

 

Mieszkańcy Chwaszczyna będą mogli podjąć wiążącą decyzję o kształcie funduszu sołeckiego.

Nadesłane: Mirosław Nowak
Kategoria:

f solecki


Fundusze sołeckie wciąż są za rzadko uchwalane. W 2013 roku 1241 uprawnionych gmin (57%) podjęło uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Tym samym mieszkańcy 22516 sołectw mogą podjąć wiążące decyzje o kształcie części budżetów gmin - informuje portalsamorządowy.pl

Taką decyzję podjęli także radni Rady Miejskiej w Żukowie uchwalając w marcu br. uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Żukowo na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.