Parafia w Chwaszczynie

Parafia pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie

Chwaszczyno ma swoją wielowiekową historię spisaną w Xlll wieku, kiedy to jednocześnie dowiadujemy się o kościele i wspólnocie parafialnej.
Kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza z 1875 roku.Kościół parafialny w Chwaszczynie
W 1240r. posiadłość Wassino (Chwaszczyno) książę Pomorza Sambor, brat Świętopełka, podarował klasztorowi Norbertanek w Żukowie. Do tego czasu Chwaszczyno było własnością książęcą. W latach 1240 - 1283 należało do Żukowa.
W 1283r. książę pomorski Mestwin II zapisał osadę klasztorowi cysterskiemu w Oliwie. Traktat rozbiorowy z 5 sierpnia 1772r. przydzielił Pomorze Nadwiślańskie, w tym Chwaszczyno, państwu pruskiemu, rządzonemu przez Fryderyka II. Na podstawie traktatu wersalskiego z 1919r. skrawek wybrzeża morskiego, na którym znajdowało się Chwaszczyno, został przyznany Polsce. Wojska polskie tzw. Frontu Pomorskiego zajęły go 10 lutego 1920r. i od tego czasu do września 1939r. Chwaszczyno pozostawało w granicach II Rzeczypospolitej.
Po wojnie Chwaszczyno wróciło do Polski. Dopiero po osiemdziesiątym roku, kiedy powstała parafia osowska nastąpił podział parafii chwaszczyńskiej, a tym samym zmniejszyła się liczba osób zamieszkujących na jej terenie.

Kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie, zanim przybrał dzisiejszy kształt, przeszedł wiele przeobrażeń. Obecnie to kościół niewielki, jednonawowy, otynkowany z zewnątrz, z wyjątkiem zachodniej części dobudowanej w 1875r. Dach jest dwuspadowy, pokryty czerwoną karpiówką w koronkę. Prezbiterium jest od nawy niższe, węższe i trójbocznie zamknięte. Jedyną jego zewnętrzną ozdobą jest gzyms, okalający okap dachów i okna o spłaszczonych łukach z wystającymi naczółkami.
W prezbiterium centralne miejsce zajmuje główny ołtarz barokowy z początku XVIII w. Ołtarz jest drewniany, rzeźbiony, polichromowany. Ołtarz ma dwie kondygnacje. W pierwszej znajduje się obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem na lewej ręce i stojącego obok małego Jana Chrzciciela. W drugiej kondygnacji - obraz św. Marii Magdaleny, przedstawionej jako pokutnica w jaskini z książką i trupią czaszką. Po bokach umieszczone są dwie rzeźbione figury: po prawej - rzeźba w stroju cysterskiego opata z książką w prawej ręce przedstawia św. Bernarda, patrona bartników i napisem: "Ofiara parafii Chwaszczyno 1925".